Infinity Minus One

Création 2019 

Conception Su Wen Shi
Chorégraphie Su Wen Shi
Danse Danang Pamungkas
Luluk Ari Prasetya
Scénographie Chiu Chao-Tsai
Chang Huei-Ming
Liao Chi-Yu
Costumes Zeigarniq
Lumières Ryoya Fudetani
Musique Senyawa (live)
Production Sun Ping

Dates

2019-2020 Stereolux (Nantes) [1 rep.]