Wu Song, le vainqueur du tigre

Création 2019 

Conception collective
Direction artistique Hsing-Kuo Wu
Interprétation Po-Cheng Chu
Jo-Lin Huang
Hung-Chun Shih
Yi-Yuan Lin
Jui-Yu Yang
Direction de production Millie Tsai
Administration Hsiu-Wei Lin
Coordination Chi-Chi Hsiao
Régie Fang-Yu Guo
Production Hsing Legend Theatre [Taïwan]