038

Traduction Hsin-Ya Tseng

Création 2019 

Chorégraphie Kuo-Hsin Chuang
Danse Yi-Fan Kao
Iciyang Namoh
Ti Hung
Chih Lin
Sawmah Karoh
Yu-Yuan Wang
Jing-Ru Wu
Lumières David Ball
Collaboration à la chorégraphie Ching-Hui Cheng
Administration Jih-Wen Yeh
Production Compagnie Kuo-Shin Chuang Pangcah Dance Theat... [Taïwan]