Kafka sur le rivage

d'après Haruki Murakami
Adaptation Frank Galati

Création 2016 

Mise en scène Yukio Ninagawa
Interprétation Kate Doi
Nino Furuhata
Yoko Haneda
Fumiaki Hori
Hayato Kakizawa
Katsumi Kiba
Haruka Kinami
Kenichi Okamoto
Masafumi Senoo
Masato Shinkawa
Erika Shumoto
Tsutomu Takahashi
Soko Takigawa
Shinobu Terajima
Takamori Teuchi
Masakatsu Toriyama
Yukio Tsukamoto
Mame Yamada
Production HoriPro Inc. (Tokyo)
Tokyo Broadcasting System Television (Tokyo)

Dates

2018-2019 La Colline (Paris) →  [8 rep.] (Grand Théâtre) dans le cadre de Japonismes 2018

Partenaires de production

Aide All Nippon Airways (Narita)
Collaboration Shinchosha Publishing Co. Ltd. (Tokyo)