Jetons les livres, sortons dans la rue

d'après Shuji Terayama
Adaptation Takahiro Fujita

Création le  : Tokyo Metropolitan Theatre (Tokyo)

Mise en scène Takahiro Fujita
Interprétation Izumi Aoyagi
Yuriko Kawasaki
Mina Sasaki
Jitsuko Mesuda
Ryosuke Ishii
Shintarô Onoshima
Tatsuya Tsujimoto
Hirotaka Nakashima
Satoshi Hasatani
Kenta Funatsu
Musicien Tatsuhisa Yamamoto (batterie)
En vidéo Hiroshi Homura (poète)
Naoki Matayoshi (comique)
Costumes Minä Perhonen
Lumières Kaori Minami
Son Daisuke Hoshino
Vidéo Jitsuko Mesuda
Production Tokyo Metropolitan Theatre (Tokyo)

Dates

2015-2016 Tokyo Metropolitan Theatre (Tokyo) → ...
2018 Festival d'Automne à Paris (Paris) →  [4 rep.] Maison de la culture du Japon à Paris

Partenaires de production

Genre Théâtre
Durée 2 heures
Pays Japon
Source ProgrammeFestival d'Automne à Paris 2018