9

Création 2018 

Chorégraphie Tao Ye
Danse Mao Xue
Yu Jinying
Huang Li
Da Ming
Hu Jing
Yan Yulin
Jiang Yunhui
Zhang Qiaoqiao
Guo Huanshuo
Costumes Tao Ye
Duan Ni
Lumières Tao Ye
Ma Yue
Musique Xiao He
Production TAO Dance Theater (Pékin)

Dates

2018 Festival TransAmériques (Montréal) →  [3 rep.] Théâtre Jean Duceppe
2018-2019 Théâtre Paris-Villette (Paris) →  [4 rep.]

Partenaires de production