As Four Step

Création 2017 

Direction artistique Ljuzem Madiljin
Chorégraphie Baru Madiljin
Danse Hsu Chu-Yuan
Yang Ching-Hao
Meng Tzu-En
Ljaucu Dapurakac
Costumes Baru Madiljin
Administration Chiu Shu-Ting, Li I-Hsuan
Communication Wu Reui-Jen
Diffusion Wu Reui-Jen
Régie générale Li Yi-Ping
Production Tjimur Dance Theatre (Sandimen)