Toki

Création le  : Théâtre de la Ville (Paris)

Conception Ushio Amagatsu
Chorégraphie Ushio Amagatsu
Mise en scène Ushio Amagatsu
Danse Nobuyoshi Asai
Ushio Amagatsu
Ichiro Hasegawa
Akihito Ichihara
Toru Iwashita
Dai Matsuoka
Semimaru
Sho Takeuchi
Taiyo Tochiaki
Musique Takashi Kako
Yasukazu Sato
Yoichiro Yoshikawa
Production Sankaï Juku [Japon]

Dates

2005-2006 Théâtre de la Ville (Paris) →  [6 rep.]
2007-2008 Théâtre de la Ville (Paris) →  [4 rep.]
2007-2008 Maison de la culture d'Amiens (Amiens) [1 rep.] (Grand théâtre)

Partenaires de production

Coproduction Théâtre de la Ville (Paris)
Kitakyushu Performing Arts Center (Fukuoka)
Soutien Toyota [Japon]
Shiseido Co [Japon]