Kathak

Création 1995 

Conception Guru Birju Maharaj
Danse Guru Birju Maharaj
Ashok Chakravarty
Kiran Chouhan
Parvati Dutta
Jai Kishan Maharaj
Krishan Mohan Mishra
Raghav Raj Bhatt
Saswati Sen
Musicien Swapnamaya Bajerjee
Ashok Bhattacharya
Anand Gupta
Ambika Prasad Mishra
Régie lumières Gautam Bhattacharya

Dates

1995 Festival d'Avignon (Avignon) → ... [4 rep.] Cloître des Célestins