La Lande d’Adachi

Création 1994 

Interprétation Fumiyoshi Asai (femme du village, démon féminin) ou Hideo Kanze
Mansai Nomura (serviteur du moine)
Kenkichi Tonoda (moine Yamabushi)
Figuration serviteurs de scène
Jiichi Asami, Masakuni Asami, Kazuhisa Endoh ou Yoshihisa Endoh, Shigehiko Fujinami, Yasuyuki Kihara
Musicien Hirokazu Kakihara (petit tambour)
Hiroyuki Matsuda (flûte)
Shinichiroh Miyamasu (tambourin)
Osamu Sukegawa (tambour)
Scénographie Hiroshi Teshigahara
Lumières Jean Kalman
Son Masahito Ohtsubo
Livret Zeami
Choriste Yoshitomo Akamatsu, Fumiyoshi Asai, Jiichi Asami, Kazuhisa Endoh, Yoshihisa Endoh
Shigehiko Fujinami, Hideo Kanze, Yasuyuki Kihara, Takao Nishimura, Reiji Okada
Osamu Onosato, Minoru Shibata
Direction de production Keiichirô Tsuchiya
Production École de Nô Hashinokai [Japon]

Dates

1994 Festival d'Avignon (Avignon) → ... [5 rep.] Carrière de Boulbon