Médée

d'après Euripide
Adaptation Satoshi Miyagi

Création 2002 

Mise en scène Satoshi Miyagi
Interprétation Kazunori Abé
Micari
Koichi Otaka
Makiko Kawai
Masaki Nakano
Sachiko Kataoka
Soichiro Yoshiue
Yuko Nakamura
Makoto Eguchi
Yumi Nohara
Hikaru Inagawa
Ryuji Makino
Yasuhiro Fujimoto
Maki Honda
Tomomi Suwa
Miki Takii
Scénographie Junpei Kizu
Costumes Kayo Takahashi
Lumières Koji Osako
Son Ryo Mizumura
Yumie Chida
Musique originale Hiroko Tanakawa
Assistanat Yoko Saito
Interprète Yoshiji Yokoyama, Hiromi Yamada
Administration Hiromi Yamada
Direction technique Sakae Ebisawa
Production Ku Na'Uka [Japon]

En japonais, surtitré en français.

Dates

2002-2003 CDDB (Lorient) →  [2 rep.]
2002-2003 Comédie de Caen (Hérouville-Saint-Clair) →  [2 rep.]
2006-2007 Café de la Danse (Paris) → 
En savoir plus : Médée