Le Dernier Jour de Misirkov

Création 2010 

Mise en scène Dejan Projkovski
Interprétation Krste Jovanovski
Rujis Begovska
Vanco Vasilev
Angelina Trenceva
Koljo Cerkezov
Vasil Mihail
Vanco Krtsevski
Kosta Angelov
Branko Benonov
Tome Mentinov
Stojan Velkov Trn
Kire Gjorgiev
Scénographie Vlado Gjoreski
Costumes Blagoj Micevski
Musique originale Goran Trajkovski

Dates

2010-2011 Théâtre Toursky (Marseille) [1 rep.]