Sri Krishna Leelalu

Titre français :Les Exploits du Dieu Krishna

Création 2013 

Mise en scène R. Nageswara Rao
Interprétation R. Nageswara Rao
R. Rama Prasad
R. Vasant Rao
R. Ravi Varma
R. Padmaja Varma
R. Jayachandra Varma
V. Chennakesava Rao
S. Sharath
Sa. Shiva Shanker
R. Jhansi Laxmi
R. Sharvani
R. Shyamala
Sa. Hemamalini
V. Vinod Kumar
V. Ajay Kumar
R. Geethasri
V. Hema Manasa
V. Saiteja
R. Chinmai Chandralekha
V. Reta Devi
R. Premalatha
S. Baby
Sa. Ramamohan
V. Haripriya
Sa. Kali Charan
V. Rajeswari
V. Rajiv
V. Nirupama Sunetri
V. Prathima
R. Bharani Prasad
R. Sravan Kumar
V. Mohan Krishna
R. Lochana
V. Alekya
V. Pavan Sathya Kumar
V. Hari Haran
Musicien R. Sheshu Raju
R. Madhusudan Rao
Sv. Rammohan Rao
Scénographie R. Chinna Venkat Rao
Production Sri Venkateshwara Natya Mandali [Inde]

Spectacle en télougou surtitré en français

Dates

2013 Passages (Metz) →  [3 rep.] Place de la République