Bhakta Prahalada

Titre français :Prahlada, l'enfant pieu
Adaptation V. Upendra, R. Nagababu

Création 2013 

Mise en scène Sa. Ramamohan
Interprétation R. Nageswara Rao
R. Rama Prasad
R. Vasant Rao
R. Ravi Varma
R. Padmaja Varma
R. Jayachandra Varma
V. Chennakesava Rao
S. Sharath
Sa. Shiva Shanker
R. Jhansi Laxmi
R. Sharvani
R. Shyamala
Sa. Hemamalini
V. Vinod Kumar
V. Ajay Kumar
R. Geethasri
V. Hema Manasa
V. Saiteja
R. Chinmai Chandralekha
V. Reta Devi
R. Premalatha
S. Baby
Sa. Ramamohan
V. Haripriya
Sa. Kali Charan
V. Upendra
V. Rajeswari
V. Rajiv
V. Nirupama Sunetri
V. Prathima
R. Sravan Kumar
V. Mohan Krishna
R. Lochana
V. Alekya
V. Pavan Sathya Kumar
V. Hari Haran
Musicien R. Ganapathi Rao
R. Sheshu Raju
R. Madhusudan Rao
Sv. Rammohan Rao
Scénographie R. Chinna Venkat Rao
Production Sri Venkateshwara Natya Mandali [Inde]

Spectacle en télougou surtitré en français

Dates

2013 Passages (Metz) →  [3 rep.] Place de la République