Minorities

Titre original :少數民族

Création en  : Dance (Munich)

Conception Yang Zhen
Chorégraphie Yang Zhen
Danse Lou Hio Mei
Ma Xiao Ling
Aodonggaowa
Gan Luyanzi
Guzhanufr Yusufu
Chant Huang Ping
Vidéo Zhang Yongji
Musique originale Qi Ray
Administration Jingxian Li
Direction technique Liu Hengzhi

Dates

2017 Dance (Munich)
2017 Taipei Arts Festival (Taipei) Wellspring Theater
2019-2020 Canadian Stage (Toronto) →  [10 rep.] The Berkeley Street Theatre

Partenaires de production

Coproduction Taipei Arts Festival (Taipei)
Dance (Munich)