Nigel Lowery

Royaume-Uni

Metteur en scène (2)

2015 Akhnaten musique Philip Glass mise en scène Nigel Lowery
2002 Rinaldo musique Georg Friedrich Haendel mise en scène Nigel Lowery

Scénographe (2)

2015 Akhnaten musique Philip Glass mise en scène Nigel Lowery
2002 Rinaldo musique Georg Friedrich Haendel mise en scène Nigel Lowery

Autres métiers (1)

Costumier

2002 Rinaldo musique Georg Friedrich Haendel mise en scène Nigel Lowery