Simona Ivas

Roumanie
1973
Mezzo-soprano
1 spectacle

Chanteuse