Alesandra Seutin

Royaume-Uni
2 spectacles

Autrice

2017Giant  chorégraphie Alesandra Seutin conception Alesandra Seutin
2013Ceci n’est pas Noire  chorégraphie Alesandra Seutin

Chorégraphe

2017Giant  chorégraphie Alesandra Seutin conception Alesandra Seutin
2013Ceci n’est pas Noire  chorégraphie Alesandra Seutin

Autres métiers

Conception
2017Giant  chorégraphie Alesandra Seutin conception Alesandra Seutin
Danseuse
2013Ceci n’est pas Noire  chorégraphie Alesandra Seutin
Performeuse
2017Giant  chorégraphie Alesandra Seutin conception Alesandra Seutin