François Hadji-Lazaro

Conception

2016 Pouët  conception François Hadji-Lazaro

Chanteur

2009 Hommage à Boris Vian

Musicien

2016 Pouët  conception François Hadji-Lazaro

Compositeur

2016 Pouët  conception François Hadji-Lazaro