Balkis Moutashar

Chorégraphe (5)

2020 Attitudes habillées  chorégraphie Balkis Moutashar conception Balkis Moutashar
2019 De tête en cape  chorégraphie Balkis Moutashar
2017 Carte blanche Balkis Moutashar  chorégraphie Balkis Moutashar
2016 Intersection  chorégraphie Balkis Moutashar
2015 Les Portes pareilles  chorégraphie Balkis Moutashar

Danseuse (4)

2020 Attitudes habillées  chorégraphie Balkis Moutashar conception Balkis Moutashar
2017 Gala  conception Jérôme Bel
2016 Intersection  chorégraphie Balkis Moutashar
2015 Les Portes pareilles  chorégraphie Balkis Moutashar

Autres métiers (2)

Conception

2020 Attitudes habillées  chorégraphie Balkis Moutashar conception Balkis Moutashar

Costumière

2015 Les Portes pareilles  chorégraphie Balkis Moutashar