Tsuyoshi Shirai

Japon

Danseur (2)

2007 True  chorégraphie Tsuyoshi Shirai
2005 Kin-Jiki  chorégraphie Kim Itoh

Autres métiers (1)

Chorégraphe
2007 True  chorégraphie Tsuyoshi Shirai