Ida Cangini

Italie

Costumière

1999 Genesi de Romeo Castellucci mise en scène Romeo Castellucci

Couturière

1998 Bucchettino d'après Charles Perrault mise en scène Chiara Guidi

Accessoiriste

1999 Genesi de Romeo Castellucci mise en scène Romeo Castellucci